MY PROFIEL

Welkom by La Ferm se profiel blad. Indien jy reeds ‘n geregistreerde profiel het kan jy die “TEKEN IN OP JOU PROFIEL” opsie gebruik – as jou wagwoord nie werk nie – kies “Jou wagwoord vergeet?” sodat jy jou wagwoord kan verander met die skakel wat vir jou ge-epos sal word.

Indien jy ‘n nuwe profiel wil skep gebruik die “SKEP PROFIEL” opsie.

Let wel, jy het nie ‘n profiel nodig om by Vasbyte aan te sluit of produkte aan te koop nie.

Het jy jou wagwoord vergeet? Vul asseblief jou gebruikersnaam of epos adres in hieronder. Jy sal 'n skakel op 'n epos ontvang om 'n nuwe wagwoord te skep.