MAAK JOU KOPSKUIF VANDAG NA ‘N GESONDE EN GEBALANSEERDE LEEFSTYL!

VOEL JY SOMS:

  • ONTEVREDE MET DIE VERLOOP VAN JOU LEWE?
  • DAT JY NÊRENS HEEN OP PAD IS MET JOU LEWE NIE, EN DAT JY NIKS DAARAAN KAN DOEN NIE?
  • ASOF DIE LEWE IN DIE ALGEMEEN, EN PARTY MENSE IN DIE BESONDER, JOU TELEURSTEL?
  • DAT JY NIE IN STAAT IS OM AL DIE UITDAGINGS WAT JOU IN DIE GESIG STAAR TE HANTEER NIE?
wiel van lewensbalans

TEN EINDE ONS LEEFSTYL TE VERANDER, MOET ONS EERS WEET WIE EN WAAR ONS IS!

Daar is baie hulpmiddels wat ons kan gebruik om onsself mee beter te verstaan. Dit wissel van kort aftiklysies in populêre tydskrifte, tot gesofistikeerde persoonlikheids-evaluerings soos gebruik deur professionele sielkundiges.

Een beproefde metode waarmee ons kan begin om onsself beter te verstaan, staan bekend as die WIEL VAN LEWENSBALANS. Indien jy hierdie onderwerp Google, sal jy talle weergawes van die “wiel” kry, maar die onderliggende redes vir die gebruik van ‘n wiel as metafoor om te verstaan hoe goed ‘n individu funksioneer, is dieselfde:

  • Vir ‘n wiel om glad te rol, moet dit rond wees.
  • Hoe groter die wiel, hoe groter afstand sal dit aflê met minder energie.

LA FERM IS IN STAAT EN BEREID OM JOU TE HELP OM JOU EIE GROEI-AREAS TE IDENTIFISEER, EN AAN JOU PRAKTIESE ONDERSTEUNING TE GEE OOR HOE OM DIT TE VERBETER DEUR EEN OF MEER VAN DIE VOLGENDE:

  • Ons stuur aan jou die Selfevaluerings- vraelys, die instruksies vir hoe om jou eie Wiel van Lewensbalans te teken, en riglyne oor hoe om dit te gebruik vir die ontwikkeling van jou lewens-areas.
  • Jy kontak ons by wellness@laferm.co.za en ons reël vir ‘n gratis aanlyn-sessie met een van ons sielkundiges of beraders.
  • Sou jy meer in-diepte hulp verlang, sal die sielkundige of berader saam met jou beplan vir die skedulering van een-op-een sessies (aanlyn of inpersoon) aangevul met selfstudie materiaal. Die koste hieraan verbonde sal vooraf met jou uitgeklaar word.